Akademiet

Akademiet

Vi tror på, at mennesker har brug for mennesker og på, at alle har brug for muligheden for at indgå i ligeværdige fællesskaber.

I Akademiet bliver du derfor en del af en gruppe, hvor vi i fællesskab arbejder med mental sundhed.

De første tre uger er programmet planlagt baseret på viden og erfaring om, hvordan man lærer og udvikler sig bedst når man deltager i et fællesskab med andre. Vi mødes fast én gang om ugen og arbejder ud fra et tema. Der er derudover en forventning om, at man deltager i fredagsFOKUS.

Når vi mødes på holdet, starter vi med at foretage en scoring på dit velbefindende, ved hjælp af en metode der hedder FIT. Læs mere om FIT her. Vi har typisk et tema for dagen, som du også kan have indflydelse på. Vi slutter af med feedback på dagen, også ved FIT.

Efter de første tre uger er du med til at designe, hvad dit FOKUS-forløb skal bestå af. Udover at mødes i vores faste akademigruppe, har du også mulighed for at vælge at deltage i andre spændende grupper og individuelle samtaler med en af dine faste tovholdere. 

Tovholdere i Akademiet

Jeppe: 92 43 04 78

Jacob: 29 47 70 25

Pernille: 61 15 08 32

Trine: 20 25 49 63

Denne side benytter cookies