Et forløb i FOKUS er op til 12 uger langt. Du kan læse mere om forløbet og dets indhold her.

ORS

Vi kan ikke vurdere, hvordan du har det – det ved kun du. Så når du svarer på FIT er det en mulighed for os at se, hvordan du har det og om du oplever en bedring i dit forløb. Vi bruger FIT-grafen til at være undersøgende på om vi gør det rigtige for dig samtidig med, at du selv kan se, hvordan du har haft i den tid vi har samarbejdet.

SRS

Når du svarer på SRS giver du os muligheden at justere på samarbejdet så det i højere grad passer til den måde, du gerne vil samarbejde på. Vi har brede skuldre og store øre og er vant til at få feedback og også blive valgt fra til fordel for en af vores kollegaer. Vi er vilde med når I tør give os den rå feedback – kun på den måde kan vi blive bedre til at løse vore opgaver.

Du kan læse mere om FIT og hvordan vi bruger det, her.

Vi kan hjælpe med at være nysgerrige og undersøgende på, hvad du ønsker at opnå med den hjælp og støtte du søger.

Vi tager arbejdshandskerne på fra starten og er undersøgende på, hvordan du kommer nærmere det du ønsker at opnå. Nogle ved måske allerede, hvad der virker godt og mindre godt for dem og andre vil have brug for, at vi sammen går på opdagelse i det.  Du vil måske opleve, at vi stiller mange spørgsmål – det gør vi, fordi vi ikke kan og vil vurdere hvem du er og hvad der er godt for dig.

For at komme godt i gang med forløbet i FOKUS, vil du tidligt i processen blive mødt af ‘Skamlen’, som er vores værktøj til at sikre et godt og meningsfuldt samarbejde. Du kan læse mere om skamlen og vores tilgange i FOKUS her

Ja det er vi. Vi er en forebyggende og afklarende enhed under Handicap og Psykiatri. Du kan læse mere om FOKUS’ rolle i kommunen her.

Vi oplever, at mange har erfaringer med deltagelse i grupper. Nogle gode og nogle knapt så gode. I FOKUS sætter vi fællesskabet højt, fordi det er heri den største læring finder sted. Os ansatte i FOKUS kan have nok så mange gode idéer, men vi ved ikke, hvad det vil sige at være Jer. I grupperne kan man dele det man har lyst til. Det er altid en mulighed at sige fra til de ting og øvelser vi laver i læringsforløbene og i Akademiet. På den måde er du selv styrende for, hvad andre skal vide om dig.

Husk også, at hvis du vil en forandring med dit liv, er du nødt til at gøre noget andet end det du plejer – her har du muligheden for, i dit tempo, at øve dig sammen med andre i trygge rammer.

Når man søger om støtte i Slagelse Kommune henvises man til FOKUS, da vi er sat i verden for at sikre, at den enkelte får den rette støtte, vejledning og sparring til lige netop det de har behov for.

Hvis du undrer dig over, at du skal i FOKUS, og du måske endda ved, hvad du har brug for af støtte, så er det bl.a. for at sætte gang i din proces hurtigt og fra start af er vi klar til at hjælpe med det du ønsker.

Nej, det kan man ikke. Vi vil gerne fortsætte samarbejdet – også når du har det godt. Her er det vores opgave sammen med dig f.eks. at justere samarbejdet således, at vi måske ses mindre end vi gjorde i begyndelsen og har en dialog om, hvordan du holder fast i din udvikling.

Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at man prøver vores Akademi og læringsforløb og derigennem udfordrer sig selv.

Der er altid mulighed for, at du kan få en anden tovholder, hvis du giver udtryk for, at samarbejdet ikke fungerer for dig. Forløbet i FOKUS er dit og derfor skal vi lytte til din feedback og sikre, at du får det mest optimale ud af det.

Som udgangspunkt er det op til dig selv, hvor ofte du vil mødes. Hvis du er en del af vores læringsforløb, så har vi selvfølgelig en forventning om, at du deltager, da du selv har givet udtryk for, at det er noget for dig.

FOKUS holder lukket om aftenen, men der findes andre steder i kommunen, hvor man kan få råd og vejledning i aftentimerne. Sig til, så hjælper vi dig med at finde den hjælp du søger.

FOKUS er et tilbud under Serviceloven og arbejder dermed under en anden lovgivning end Jobcenteret gør. De arbejder under Aktivloven. Du skal henvende dig til din sagsbehandler i Jobcentret, hvis du er i tvivl om noget ang. din udbetaling af penge.

Nej, det er ikke rigtigt. Vi ønsker at møde dig og kende det til dig, som DU ønsker at fortælle. Hvis du ønsker at tale om dine diagnoser er det det vi gør.

For os er det vigtigt at møde DIG og selv lade dig fortælle din egen historie. I systemet kan der være beskrivelser som gør, at vi på forhånd danner os en forestilling af, hvem du er og det vil vi gerne undgå for at møde dig mest nysgerrigt.

Som udgangspunkt kan man ikke. FOKUS’ opgave er at sikre, at du får den hjælp der er nødvendig for, at du kan udvikle dig og mestre eget liv ud fra dine vilkår. Hvis du i slutningen af vores samarbejde stadig oplever at have det svært, vil vi gå i dialog omkring, hvad der kan være hjælpsomt for dig og din udvikling fremadrettet og hjælpe dig i den retning.

Under dit forløb er vi løbende i dialog om dine håb og drømme for fremtiden. Når dit FOKUS-forløb slutter, har du allerede, sammen med os, lagt en plan. Der er mange veje at gå efter FOKUS, men det vigtigste er, at du går den vej du ønsker. Nogle ønsker at prøve livet uden støtte, andre kaster sig over foreningslivet og skaber mere netværk og nogle ønsker, at fortsætte deres udvikling med støtte, fordi der fortsat er udviklingspunkter som kræver støtte i hverdagen.

Denne side benytter cookies