Samtalegruppen

Det er tanken, at vi, i Samtalegruppen, skal kunne tale om alt og der er mulighed for ærlighed og tillid. Vi håber derved at skabe et rum, hvor du kommer til at kende dig selv lidt bedre.

Det bliver suppleret med aktiviteter f.eks. gåtur og julefrokost, som også skaber rum for de uformelle samtaler.

Udgangspunktet er, at vi kan være hinandens sparringspartnere og i fællesskab reflektere over vores liv og handlinger. Vi er alle sammen mennesker på hver sin måde og kan altid lære noget af hinanden.

Det er rigtigt godt for mig at kunne få lov til at drøfte forskellige emner med andre og høre deres input og synspunkter.

Tidliger deltager

Eksempler på emner, der tales om

Kønsroller, tro, positivitet, besøg af en gæst, som holder oplæg, vendepunkter, familie, forventninger og ”Det Gode Liv”.

Målet er du kan komme på en øvebane for fællesskaber og med en mulighed for netværksskabelse.

Det er rart at være sammen med ligesindede.

Tidliger deltager

Tovholderne

Denne side benytter cookies