FOKUS' rolle i kommunen

Den vigtigste opgave vi løser er at være nysgerrige og undersøgende på, hvad du ønsker at opnå med den hjælp og støtte du søger. Vi laver ingen vurderinger – det er dig som er styrende for din forandring.

Tidligere har det været sådan, at man kunne søge om støtte i kommunen – sagen blev vurderet og man fik en afgørelse inden for en måned. Slagelse Kommune har gennem de seneste fire år ønsket en anden tilgang, fordi man oplevede at flere borgere ikke nødvendigvis fik den rigtige hjælp og dermed ikke oplevede en bedring i livet. Derfra udspringer FOKUS, som den ‘nye’ måde at møde borgeren på.

Forud for visiteret støtte får man nu tilbuddet om at komme i FOKUS. Vi tilbyder et tidsbegrænset forandringsforløb med en hurtig indsats. Med en hurtig indsats vil vi hurtigt komme i gang med at arbejde med netop det du har behov for. 

Formålet med FOKUS er at styrke den enkeltes vilje og muligheder for at udvikle sig og mestre eget liv. Vi er villige til at tænke alternativt og skabe kreative løsninger og lytte til nye ideer.

Du kan læse mere om, FOKUS og vores tilgange her.

Denne side benytter cookies